Forsikringsoversigt

Sorter efter type
Alle
Hund
Smådyr
Kat
Hest

Agria DyreforsikringHund

Lovpligtig ansvarsforsikring

550 kr. per år. Dækker også under træning, konkurrencer, udstilling og jagt. Den følger med uden beregning ved køb af sygeforsikring før hunden fylder 4 måneder.

Udvidet ansvar inkl. lovpligtigt ansvar

777 kr. per år. Tegnes kun ved træning med decideret bide- eller fastholdelsesarbejde. Dækker også personskade på hundepasser. Koster 255 kr. hvis den tegnes sammen med sygeforsikring før hunden fylder 4 måneder.

Sygeforsikring inkl. lovpligtigt ansvar

Afhænger af race, årlig dækning og selvrisiko. Forsikrer du før hunden fylder 4 mdr. får du vores bedste dækning – Agria Altid Hunderaceforsikring. Den inkluderer bl.a. udvi-det leddækning herunder HD/AD/OCD, udvidet tanddæk-ning fx fejlbid og tilbageholdte mælketænder. Dækker også genoptræning/kiropraktik, udvidet dækning til øje-sygdomme, plastikoperationer og kemoterapi. Alle syge-forsikringer dækker udleveret receptpligtig medicin uden separat maximal dækningssum. Dækker også fødselshjælp og kroniske sygdomme. Priseksempler (hvis forsikret før 4 mdr.): Labradorforsikring fra 135 kr. per måned, dansk svensk gårdhundeforsikring fra 105 kr. per måned.

Mulighed for tilvalgsdækninger

Til Agria Altid Hunderaceforsikring kan tilvælges trygheds-tillæg, ekstra genoptræning og avlsforsikring. Herudover kan der tegnes livsforsikring og brugshundetillæg. Til almindelig sygeforsikring kan der herudover tilvælges special (visse specialbehandlinger fx udvidet tanddækning og kemoterapi).

Selvrisiko

Du vælger fast selvrisiko på 746, 1.274 eller 2.291 kr. samt variabel selvrisiko på 10 eller 20%. Agria dækker derefter henholdsvis 90% eller 80% af dyrlægeudgifterne, der overstiger den faste selvrisiko. Ved skadefrie år er der mulighed for at optjene selvrisikobonus på op til 900 kr.

Selvrisikoperiode

125 dage på den almindelig sygeforsikring og 135 dage på Agria Altid Hunderacesygeforsikring (kan kun tegnes til hunde, der er under 4 måneder gamle). Den faste selvrisiko betales én gang per 125 eller 135 dage – også selvom der er tale om flere forskellige sygdomsforløb.

Krav

ID-mærkning og gyldig vaccine. Dyrlægeattest, hvis hun-den er over 6 år gammel eller importeret og har været i Danmark under 4 måneder.

Medicin givet direkte på klinikken

Dækkes. Depotmedicin dækkes også.

Udleveret medicin

Receptpligtig medicin dækkes op til maximumsbeløbet på sygeforsikringen (også ved kronisk sygdom).

Dækning af laboratorieudgifter

Dækkes. Ingen separat maximal dækningssum eller begræsning ved kroniske sygdomme.

Genoptræning

Inkluderet i Agria Altid Hunderaceforsikringen. Kan tilkøbes almindelig sygeforsikring eller til Altid Hunde- raceforsikring for ekstra dækningssum. Dækker fysioterapi, massage, svømmetræning, vandløbebånd og kiropraktik (udført af dyrlæge).

Max. årlig erstatning

Agria Altid Hunderaceforsikring 26.465 eller 47.638 kr. På hunderaceforsikringen er der mulighed for tilkøb af yderligere 21.193 kr. i løbet af forsikringsåret, hvis den lave sum er valgt. Agria Sygeforsikring 24.152 eller 42.266 kr.

Max. og minimumsalder ved nytegning

Minimum 6 uger, ingen øvre grænse.

Alder ved ophør

Livslang dækning. Du har samme forsikringssum hele hundens liv.

Rabat

10% ved medlemsskab af DKK, DcH eller Dyreværnet. Rabatter til opdrættere under DKK. Samlerabat ved flere hunde.

Kontakt

70 1010 65
www.agria.dk

Toggle accordion

Alm. BrandHund

Lovpligtig ansvarsforsikring

519 kr. og 441 kr. for pluskunder.

Udvidet ansvar inkl. lovpligtigt ansvar

793 kr. og 674 kr. for pluskunder.

Sygeforsikring inkl. lovpligtigt ansvar

1.866 kr. og 1.586 kr. for pluskunder.

Mulighed for tilvalgsdækninger

Ja.

Selvrisiko

Dækker 60% af dyrlægeregningen inkl. medicin. Der er ingen selvrisiko.

Selvrisikoperiode

Ingen.

Krav

Gyldig vaccine.

Medicin givet direkte på klinikken

Ja.

Udleveret medicin

Ja.

Dækning af laboratorieudgifter

Ja.

Genoptræning

Max. årlig erstatning

25876 kr.

Max. og minimumsalder ved nytegning

Fra 8 uger. Maks. 6 år.Overtagelse fra andet selskab kan ske indtil hunden er fyldt 11 år.

Alder ved ophør

Livsvarig.Den maksimale årlige erstatning nedskrives ikke, når hunden bliver ældre.

Rabat

5-15% rabat til Pluskunder.

Kontakt

9610 1777
www.almbrand.dk

Toggle accordion

CodanHund

Lovpligtig ansvarsforsikring

Fra 232 kr. inkl. udvidet ansvar. Det varierer alt efter fx race på hunden.

Udvidet ansvar inkl. lovpligtigt ansvar

Er inkluderet i lovpligtig ansvar.

Sygeforsikring inkl. lovpligtigt ansvar

Fra 1.189 kr. Det varierer alt efter fx race på hunden

Mulighed for tilvalgsdækninger

Syge- og ulykkesforsikring. Livsforsikring.

Selvrisiko

1.253 kr.

Selvrisikoperiode

120 dage.

Krav

Gyldig vaccine samt ID-mærkning ved tegning af Syge-ulykkesforsikring og/eller Livsforsikring.

Medicin givet direkte på klinikken

Ja.

Udleveret medicin

Nej.

Dækning af laboratorieudgifter

Ja.

Genoptræning

Nej.

Max. årlig erstatning

Ansvarsforsikring: 10 mio. personskade og 2 mio. tingskade. Syge- og ulykkes- forsikring: 27.554 kr. Livsforsikring: Valgfri dækningssum.

Max. og minimumsalder ved nytegning

Minimum 3 måneder og maks. 8 år. Gælder ved Syge-og ulykkesforsikring og Livsforsikring.

Alder ved ophør

Intet aldersophør ved Syge- og ulykkesforsikring. 10 år på Livsforsikring.

Rabat

Mulighed for op til 15% samlerabat eller særlig medlemsrabat fx Djøf- og Ældre Sagen-rabat. Se mere på www.codan.dk/rabat.

Kontakt

3355 5555
www.codan.dk

Toggle accordion

Dyrekassen DanmarkHund

Lovpligtig ansvarsforsikring

496,00 kr. dækker også træning, konkurrencer, jagt, udstilling og fri leg.

Udvidet ansvar inkl. lovpligtigt ansvar

754,00 kr. Tegnes kun ved decideret bide- og fastholdelsesarbejde.

Sygeforsikring inkl. lovpligtigt ansvar

Pris afhænger af race, bopæl, valgte forsikringer samt selvrisiko og sum. Alle hunde, uanset alder og sygehistorie, har mulighed for, at tegne en ulykkesforsik-ring for 559,00 kr. per år. Ulykkesforsik-ringen er altid inkl. i sygeforsikringen.

Mulighed for tilvalgsdækninger

Udleveret medicin og/eller livsforsikring på den almindelige hundeforsikring. HundTotalPlus for hunde under 1 år. Dækker arvelige led- og knoglesygdomme samt udleveret medicin.

Selvrisiko

Dækker 80%, herefter 727,00 kr. eller 1.063,00 kr. i selvrisiko.

Selvrisikoperiode

140 dage uanset antallet af diagnoser.

Krav

Gyldig vaccine og ID-mærkning.

Medicin givet direkte på klinikken

Ja, gælder også allergivacciner. Intet maks. beløb.

Udleveret medicin

Ja ved tilvalg af dyrlægeordineret medicin eller ved tegning af HundTotalPlus.

Dækning af laboratorieudgifter

Ja.

Genoptræning

Ja, to genoptræningsforløb i hundens liv er inkl. I sygeforsikringer, herunder mas-sage, kiropraktik, fysioterapi, waterwalker, laser og akupunktur.

Max. årlig erstatning

26.508,00 kr. eller 47.716,00 kr. Ejer bestemmer selv sin sum. Summen indeksreguleres hvert år.

Max. og minimumsalder ved nytegning

Minimum 5 uger og maks. 6 år. Dyrlæge- attest hvis hunden er fyldt 4 år. Ingen maks. alder på ulykkesforsikringen.

Alder ved ophør

Livsvarig. Samme dækning hele hundens liv.

Rabat

20% juniorrabat hvis hunden er under 16 uger. 15% hvis hunden er mellem 17 uger og 1 år. 10% rabat ved mere end fire hunde, katte eller heste.

Kontakt

6357 1111
www.dyrekassen.dk

Toggle accordion

ETU ForsikringHund

Lovpligtig ansvarsforsikring

Fra 498 kr. per år og 349 kr. per år for totalkunder. Dækker også under træning, konkurrencer, udstilling og jagt.

Udvidet ansvar inkl. lovpligtigt ansvar

Fra 792 kr. per år og 555 kr. per år for totalkunder Tegnes kun ved træning med decideret bide- eller fastholdelsesarbejde samt hyrdning.

Sygeforsikring inkl. lovpligtigt ansvar

Pris fra 1804 kr. per år. Prisen afhænger af race, valgt dækning og selvrisiko.

Mulighed for tilvalgsdækninger

Der kan tilvælges en samlet udvidet dækning: udvidet tandbehandling, som bl.a. dækker korrektion af forkert bid, tilbageholdte mæl-ketænder eller en tandbyld, arvelige ledsyg-domme, som dækker bl.a. HD, AD, OCD og patella, samt sumforhøjelse af receptmedicin og livsforsikring. Prisen afhænger af dækning. Der kan også tegnes opdrætter dækning.

Selvrisiko

Fast selvrisiko, uden variabel egenbetaling, på enten 1.158 kr. eller 2.098 kr. Der kan også tilvælges en variabel selvrisiko på 15%.

Selvrisikoperiode

140 dage.

Krav

ID-mærkning og gyldig vaccine.

Medicin givet direkte på klinikken

Dækket uanset om der er valgt Bronze, Sølv eller Guld dækning.

Udleveret medicin

Receptlipligt medicin er inkluderet i prisen, hvis der er valgt vores GULD eller SØLV dæk-ning.

Dækning af laboratorieudgifter

Dækket uanset valgt dækning. Ingen separat dækningssum.

Genoptræning

Genoptræning er inkluderet i syge- forsikringen, hvis der er valgt vores GULD el-ler SØLV dækning.

Max. årlig erstatning

45.000 kr. per år ved Guld og Sølv dækning. 22.500 kr. ved Bronze dækning.

Max. og minimumsalder ved nytegning

Minimum 8 uger – maksimum fyldt 9 år. Hvis vi overtager forsikringen fra andet selskab, er der ingen max alder.

Alder ved ophør

Forsikringen er livsvarig uanset valgt dækning.

Rabat

Der kan opnås rabat som totalkunde ved ETU. Der gives også rabat, hvis man er medlem i en af vores samarbejdsklubber, herunder DRK og DDH, samt hvis man har sundhedspakke ved en af vores samarbejdende dyrlæger. Se dem på vores hjemmeside eller kontakt os.

Kontakt

7472 8600
www.etuforsikring.dk
Find os også på FB og IG!

Toggle accordion

Gjensidige ForsikringHund

Lovpligtig ansvarsforsikring

531 kr.

Udvidet ansvar inkl. lovpligtigt ansvar

690 kr. Dækker også personskade på medlemmer af husstanden.

Sygeforsikring inkl. lovpligtigt ansvar

Prisen afhænger af hundens race, alder, bopæl samt hvilket dækningsomfang der vælges. Pris på Gulddækning fra 1.787 kr. inklusiv udvidet ansvar og bl.a. udleveret medicin, dækning for tandsygdomme og genoptræning.

Mulighed for tilvalgsdækninger

Platindækning (bl.a. medicin ved kronisk sygdom, kiropraktor, guldimplantat og livsforlængende medicin).

Pasning ved ejers sygdom, Livsdækning.

Selvrisiko

18% af udgiften, ingen minimums- eller grundbeløb.

Selvrisikoperiode

Ingen selvrisikoperiode.

Krav

Gyldig vaccine og ID-mærkning.

Medicin givet direkte på klinikken

Ja.

Udleveret medicin

Ja, dækket til brug i op til 6 måneder ved Gulddækning og op til 12 måneder ved Platindækning.

Dækning af laboratorieudgifter

Ja.

Genoptræning

Ja.

Max. årlig erstatning

25.000 kr. ved GuldHund og 35.000 kr. ved udvidelse til PlatinHund.

Max. og minimumsalder ved nytegning

Raske hunde over 2 måneder. Ingen max alder for indtegning.

Alder ved ophør

Livsvarig sygeforsikring. Livsdækning udløber når hunden bliver 12 år

Rabat

Visse tilvalgsdækninger gratis for medlemmer af Dyrenes Beskyttelse.

Kontakt

7010 9009
www.gjensidige.dk

Toggle accordion

If SkadeforsikringHund

Lovpligtig ansvarsforsikring

351 kr.

Udvidet ansvar inkl. lovpligtigt ansvar

568 kr.

Sygeforsikring inkl. lovpligtigt ansvar

Prisen afhænger af race og selvrisiko. I disse eksempler med Dansk-Svensk gårdhund er der taget udgangspunkt i en selvrisiko på 20%. Hund Plus (ulykke, sygdom, kejsersnit og hvalpedækning): 1.113 kr. Hund Super (ulykke, sygdom, kejsersnit, hvalpedækning, operation ifm. sygdom, kræftbehandling, genoptræning og udleveret medicin): 1.363 kr.

Mulighed for tilvalgsdækninger

Liv og Opdrætter

Selvrisiko

Ansvar, Udvidet ansvar og tilvalgsdækningen Liv: 0,- kr. Hund Plus, Hund Super og tilvalgsdækningen Opdrætter: 20% dog min. 2.000 kr. eller 10% dog min. 1.000 kr.

Selvrisikoperiode

120 dage.

Krav

Ingen.

Medicin givet direkte på klinikken

Er inkluderet i Hund Plus.

Udleveret medicin

Er inkluderet i Hund Super.

Dækning af laboratorieudgifter

Er inkluderet i Hund Plus.

Genoptræning

Er inkluderet i Hund Super.

Max. årlig erstatning

Ansvar/Udvidet ansvar 10 mio. per personskade og 3 mio. per tingskade/skade på dyr. Hund Plus 20.000 kr. og Hund Super 40.000 kr.

Max. og minimumsalder ved nytegning

Ansvar og Udvidet ansvar: Ingen Hund Plus og Hund Super: Ved overflytning fra andet selskab indtil hunden er fyldt 9 år. Ellers max. 6 år.

Alder ved ophør

Ansvar, Udvidet ansvar og Hund Plus: Livsvarige. Hund Super: Ophører første hovedforfald efter hunden er fyldt 10 år, og fortsætter derefter som Hund Plus forsikring. Liv og opdrætter: Ophører første hovedforfald efter hunden er fyldt 8 år.

Rabat

15% fordelsrabat når man er If fordelskunde. Der ydes samtidig rabat til samarbejdspartnere.

Kontakt

70 12 12 12
www.If.dk

Toggle accordion

TJM ForsikringHund

Lovpligtig ansvarsforsikring

Fra 354 kr., fx ved 4 år gammel steriliseret Golden Retriever hunhund, der har gennemført lydighedstræning. Villa i Kolding.

Udvidet ansvar inkl. lovpligtigt ansvar

Er automatisk med på vores Ansvarsforsikring. Derfor er det samme pris som ved Lovpligtig Ansvarsforsikring. Dækker også personskade på hundepasser, egne børn og hushjælp/ au pair.

Sygeforsikring inkl. lovpligtigt ansvar

Afhænger af alder, race, bopæl, boligtype og antal skader de sidste 2 år. Fra 1.081 kr. inkl. Hundeavsvar ved fx 4 år gammel steriliseret Golden Retriever hunhund, der har gennemført lydighedstræning. Villa i Kolding. Selvrisiko 2.027 kr. Inkluderer adgang til dyrlægehotline via video.

Mulighed for tilvalgsdækninger

Tænder og Medicin. Fysisk behandling mv. Med på rejse, Pasning og Livdækning.

Selvrisiko

Fast selvrisiko på 844 kr., 1.351 kr. eller 2.027 kr. Dækker herefter 90% af dækningsberettigede udgifter under hensyntagen til diagnose og race.

Selvrisikoperiode

Selvrisikoperiode 120 dage.

Krav

Gyldig vaccine og ID-mærkning.

Medicin givet direkte på klinikken

Ja

Udleveret medicin

Max. sum pr. år 3.379 kr. pr. år inkl. halskrave, forbindingsmaterialer og støttebind. Er en del af tilvalget Tænder og Medicin. Ingen selvrisiko på medicin o.l. men 10% i egenbetaling.

Dækning af laboratorieudgifter

Intet max. beløb. Max. dækning på den valgte forsikringssum enten 20.271 kr. eller 31.533 kr.

Genoptræning

Ved tilvalg af Fysisk behandling mv. 5.066 kr. pr. år til fysioterapi, kiropraktik, massage. Laserterapi og akupunktur. 5.066 kr. pr. år til svømmetræning, løbebåndstræning eller træning i water-walker. Ingen selvrisiko, men egenbetaling på 10%.

Max. årlig erstatning

20.271 kr. eller 31.533 kr. Summen nedskrives ikke for ældre hunde.

Max. og minimumsalder ved nytegning

Din hund kan blive sygeforsikret hos TJM Forsikring uanset alder. Livsdækning sælges ikke til hunde, der er fyldt 9 år.

Alder ved ophør

Livsvarig sygeforsikring. Livdækning udløber, når hunden fylder 10 år.

Rabat

10% på Hundeansvar ved gennemført lydighedstræning (er inkluderet i prisen ovenfor).

Kontakt

70 33 28 28,
www.tjm-forsikring.dk

Toggle accordion

TopdanmarkHund

Lovpligtig ansvarsforsikring

492 kr.

Udvidet ansvar inkl. lovpligtigt ansvar

736 kr.

Sygeforsikring inkl. lovpligtigt ansvar

6 prisgrupper afhængig af racen – fra 1.582 kr.

Mulighed for tilvalgsdækninger

Sygeforsikring Plus (Udleveret medicin og genoptræning) og Livsforsikring.

Selvrisiko

Der er en fast selvrisiko på 750 kr. Derefter dækkes 90%.

Selvrisikoperiode

120 dage.

Krav

Gyldig vaccine og ID-mærkning.

Medicin givet direkte på klinikken

Ja.

Udleveret medicin

Dækket under Sygeforsikring Plus – max dækning 2.193 kr. per år.

Dækning af laboratorieudgifter

Ja.

Genoptræning

Dækket under Sygeforsikring Plus – max dækning 3.657 kr. per år.

Max. årlig erstatning

30.088 kr. Indeksreguleres hvert år.

Max. og minimumsalder ved nytegning

Min. 8 uger og max. 6 år.

Alder ved ophør

Livsvarig sygeforsikring. Livdækning udløber når hunden fylder 10 år.

Rabat

Samlerabat ved flere forsikringer.

Kontakt

70 13 7-9-13
www.topdanmark.dk

Toggle accordion

TrygHund

Lovpligtig ansvarsforsikring

Fra 419 kr., ved en 3 år gammel kastreret Labrador Retriever hanhund der har gennemført lydighedstræning, Villa i Roskilde.

Udvidet ansvar inkl. lovpligtigt ansvar

Er automatisk med vores Ansvarsforsikring. Derfor er det samme pris som ved Lovpligtig. Dækker også personskade på hundepasser, egne børn og hushjælp/au pair.

Sygeforsikring inkl. lovpligtigt ansvar

Fra 1.339 kr. inkl. hundeansvar ved en 3 år gammel kastreret Labrador Retriever hanhund der har gennemført lydighedstræning. Villa i Roskilde. Sum 20.271 kr. Selvrisiko 2.027 kr. Inkluderer adgang til dyrlægehotline via video.

Mulighed for tilvalgsdækninger

Ja, Tænder og Medicin, Fysisk Behandling m.v., Med på Rejse, Pasning og Livdækning.

Selvrisiko

Fast selvrisiko på 844, 1.351 eller 2.027 kr. Dækker herefter 90% af dyrlægeregning.

Selvrisikoperiode

Selvrisikoperiode 120 dage.

Krav

Gyldig vaccine og ID-mærkning.

Medicin givet direkte på klinikken

Ja.

Udleveret medicin

3.379 kr. per år inkl. halskrave, forbindingsmaterialer og støttebind. Er en del af tilvalget Tænder og Medicin. Ingen selvrisiko på medicin og lign.

Dækning af laboratorieudgifter

Intet max.beløb.

Genoptræning

Ved tilvalg af Fysisk Behandling m.v. 5.066 kr. per år til fysioterapi, kiropraktik, massage, laserterapi og akupunktur. 5.066 kr. per år til svømmetræning, løbebåndstræning eller træning i water-walker. Ingen selvrisiko.

Max. årlig erstatning

20.271 kr. eller 31.533 kr. Summen nedskrives ikke for ældre hunde.

Max. og minimumsalder ved nytegning

Din hund kan blive sygeforsikret hos Tryg uanset alder. Livdækning sælges ikke til hunde, der er fyldt 9 år.

Alder ved ophør

Livsvarig sygeforsikring. Livdækning udløber, når hunden fylder 10 år.

Rabat

Tryghedspakkerabat (Samlerabat) ved køb af flere forsikringer, se Tryg.dk. 10% på Hundeansvar ved gennemført lydighedstræning (er inkluderet i prisen ovenfor).

Kontakt

70 11 20 20
www.tryg.dk

Toggle accordion

Agria DyreforsikringSmådyr

Sygeforsikring

Afhænger af dyreart. Priseksempler: Papegøjeforsikring fra 55 kr. per måned, kaninforsikring fra 72 kr. per måned, ilderforsikring fra 133 kr. per måned. Inkluderer kejsersnit samt receptpligtig medicin.

Mulighed for tilvalgsdækninger

Livsforsikring.

Selvrisiko

905 kr. samt variabel på 25%. Agria dækker 75% af dyrlægeudgifterne, der overstiger den faste selvrisiko.

Ved skadefrie år er der mulighed for at optjene selvrisikobonus på op til 600 kr.

Selvrisikoperiode

125 dage. Den faste selvrisiko betales én gang per 125 dage – også selvom der er tale om forskellige sygdomsforløb.

Krav

Vurderes individuelt. I sjældne tilfælde er der krav om dyrlægeattest ved forudgående sygdom, ved import eller ved tegning af livsforsikring på over 20.000 kr. (gælder kun fugle).

Medicin givet direkte på klinikken

Dækkes.

Udleveret medicin

Dækkes, hvis receptpligtigt. Ingen separat dækningssum. Dækkes op til maximumbeløbet på sygeforsikringen (også ved kronisk sygdom).

Dækning af laboratorieudgifter

Dækkes. Ingen separat dækningssum. Dækkes op til maximumbeløbet på sygeforsikringen (også ved kronisk sygdom).

Genoptræning

Dækkes ikke.

Max. årlig erstatning

11.829 kr.

Max. og minimumsalder ved nytegning

Minimum 4 uger, fugle dog 3 måneder, ingen øvre aldersgrænse.

Alder ved ophør

Livslang.

Rabat

Samlerabat ved flere dyr, enten smådyr eller fugle (kan ikke kombineres på tværs). Rabat ved medlemskab af Dyreværnet.

Kontakt

7010 1065
www.agria.dk

Toggle accordion

ETU ForsikringSmådyr

Sygeforsikring

Fra 1551 kr. per år. Der kan tegnes forsikring på Kanin, Hamster og Marsvin.

Mulighed for tilvalgsdækninger

Nej – men hvis dyret sygeforsikres inden den er 6 måneder gammel, gives uden merpris den særlige tanddækning med.

Selvrisiko

Fast selvrisiko på 869 kr. Ingen variabel egenbetaling.

Selvrisikoperiode

140 dage.

Krav

Gyldig vaccine og ID-mærkning.

Medicin givet direkte på klinikken

Dækkes.

Udleveret medicin

Receptlipligt medicin er inkluderet i sygeforsikringen.

Dækning af laboratorieudgifter

Dækket uanset valgt dækning. Ingen separat dækningssum.

Genoptræning

Genoptræning er inkluderet i sygeforsikringen.

Max. årlig erstatning

15.330 kr. per år.

Max. og minimumsalder ved nytegning

Minimum 8 uger, maksimum for kanin og marsvin er at de ikke må være fyldt 5 år. For hamstere gælder maksimums alder på 1 år.

Alder ved ophør

Forsikringen er livsvarig.

Rabat

Der kan opnås rabat som totalkunde ved ETU. Der gives også rabat, hvis man har sundhedspakke ved en af vores samarbejdende dyrlæger. Se dem på vores hjemmeside eller kontakt os.

Kontakt

7472 8600
www.etuforsikring.dk
Find os også på FB og IG!

Toggle accordion

Agria DyreforsikringKat

Sygeforsikring

Afhænger af race, årlig dækning og selvrisiko. Forsikrer du før katten fylder 4 mdr. får du vores bedste dækning – Agria Altid Katteraceforsikring. Den inkluderer udvidet tanddækning fx fejlbid, persisterende mælketænder og højere dækningssum til FORL, medfødte sygdomme/ skjulte fejl, genoptræning, udvidet leddækning og plastikoperationer. Alle sygeforsikringer dækker kejsersnit, fødselshjælp og udleveret receptpligtig medicin uden separat maximal dækningssum. Priseksempler (hvis forsikret før 4 mdr.): Huskatteforsikring fra 73 kr. per måned, Hellig Birmaforsikring fra 103 kr. per måned.

Mulighed for tilvalgsdækninger

Tryghedsforsikring, avlsforsikring, livsforsikring.

Selvrisiko

Du kan vælge fast selvrisiko på 747 kr., 1.189 kr.

eller 2.294 kr. samt variabel selvrisiko på 10 eller 20%. Agria dækker så henholdsvis 90 eller 80% af dyrlægeudgifterne, der overstiger den faste selvrisiko.

Ved skadesfrie år er der mulighed for at optjene selvrisikobonus på op til 900 kr.

Selvrisikoperiode

125 dage på den almindelig sygeforsikring og 135 dage på Agria Altid Katteraceforsikring (kan kun tegnes til katte, der er under 4 måneder gamle). Den faste selvrisiko betales én gang per 125 eller 135 dage – også selvom der er tale om flere forskellige sygdomsforløb.

Krav

ID-mærkning. Gyldig vaccine. Dyrlægeattest, hvis katten er over 6 år gammel eller importeret og har været i Danmark under 4 måneder.

Medicin givet direkte på klinikken

Dækkes. Depotmedicin dækkes også.

Udleveret medicin

Receptpligtig medicin dækkes op til maximumsbeløbet på sygeforsikringen (også ved kronisk sygdom).

Dækning af laboratorieudgifter

Dækkes. Ingen separat maximal dækningssum eller begræsning ved kroniske sygdomme.

Genoptræning

Dækkes, hvis der er tegnet Agria Altid Katteraceforsikring med op til 3.000 kr. årligt. Dækker svømmetræning, fysioterapi og vandløbebånd.

Max. årlig erstatning

Agria Altid Katteracesygeforsikring (forsikring til katte under 4 mdr.) 26.465 kr. eller 47.638 kr. Der er mulighed for tilkøb af yderligere 21.173 kr. i løbet af forsikringsåret, hvis den lave dækningssum er valgt. Agria Sygeforsikring (forsikring til katte over 4 mdr.) 24.117 kr. eller 42.206 kr.

Max. og minimumsalder ved nytegning

Minimum 6 uger, ingen øvre aldersgrænse.

Alder ved ophør

Livslang dækning. Du har samme forsikringssum hele kattens liv.

Rabat

20% killingerabat, hvis forsikring tegnes før katten fylder 4 mdr. Rabat ved medlemskab af bl.a. Jyrak, Darak, Racekatten og Dyreværnet.Rabatter til opdrættere under Felis Danica. Samlerabat ved flere katte.

Kontakt

7010 1065
www.agria.dk

Toggle accordion

Dyrekassen DanmarkKat

Sygeforsikring

1.041 kr. per år.

Mulighed for tilvalgsdækninger

Nej.

Selvrisiko

Dækker 80%, derefter 736,00 kr. i selvrisiko.

Selvrisikoperiode

120 dage.

Krav

Gyldig vaccine og ID-mærkning.

Medicin givet direkte på klinikken

Ja, gælder også allergivacciner. Intet maks. beløb.

Udleveret medicin

Nej.

Dækning af laboratorieudgifter

Ja.

Genoptræning

Ja, to genoptræningsforløb i kattens liv er inkl. i sygeforsikringen, herunder massage, kiropraktik, fysioterapi, waterwalker, laser og akupunktur.

Max. årlig erstatning

30.885,00 kr. Summen indeksreguleres årligt.

Max. og minimumsalder ved nytegning

min. 12 uger – ikke fyldt 7 år. Dyrlægeattest hvis katten er fyldt 5 år.

Alder ved ophør

Livsvarig. Samme dækning hele kattens liv.

Rabat

10% killingerabat hvis katten er under 16 uger. 10% rabat ved flere end 4 katte, hunde eller heste. 10% rabat ved medlemskab af Kattens værn.

Kontakt

6357 1111
www.dyrekassen.dk

Toggle accordion

ETU ForsikringKat

Sygeforsikring

Pris fra 1417 kr. årligt. Prisen varierer efter valgt dækning. Mulighed for at tilvælge en udvidet dækning indenfor 6 måneder.

Mulighed for tilvalgsdækninger

Der kan tilvælges en samlet udvidet dækning: udvidet tandbehandling, arvelige ledsygdomme samt sumforhøjelse af receptmedicin. Pris afhænger af dækning.

Selvrisiko

Fast selvrisiko på enten 869 kr. eller 1738 kr. Der kan også tilvælges en variabel selvrisiko på 15%.

Selvrisikoperiode

140 dage.

Krav

Gyldig vaccine og ID-mærkning.

Medicin givet direkte på klinikken

Dækkes.

Udleveret medicin

Receptlipligt medicin er inkluderet i sygeforsikringen.

Dækning af laboratorieudgifter

Dækket uanset valgt dækning. Ingen separat dækningssum.

Genoptræning

Genoptræning er inkluderet i sygeforsikringen.

Max. årlig erstatning

45.000 kr. per år med vores Gulddækning og 22.500 kr. per år med vores sølv dæking.

Max. og minimumsalder ved nytegning

minimum 8 uger – maksimum fyldt 9 år. Hvis vi overtager forsikringen fra andet selskab, er der ingen max alder.

Alder ved ophør

Forsikringen er livsvarig.

Rabat

Der kan opnås rabat som totalkunde ved ETU. Der gives også rabat, hvis man har sundhedspakke ved en af vores samarbejdende dyrlæger. Se dem på vores hjemmeside eller kontakt os.

Kontakt

7472 8600
www.etuforsikring.dk
Find os også på FB og IG!

Toggle accordion

Gjensidige ForsikringKat

Sygeforsikring

Prisen afhænger af kattens race, alder og bopæl, samt hvilket dækningsomfang der vælges. Pris på Gulddækning fra 1.404 kr. inklusiv bl.a. udleveret medicin, dækning for tandsygdomme og genoptræning.

Mulighed for tilvalgsdækninger

Platindækning (bl.a. medicin ved kronisk sygdom, kiropraktor, guldimplantat og livsforlængende medicin). Pasning ved ejers sygdom.

Selvrisiko

18% af udgiften, ingen minimums- eller grundbeløb.

Selvrisikoperiode

Ingen selvrisikoperiode.

Krav

Gyldig vaccine og ID-mærkning.

Medicin givet direkte på klinikken

Ja.

Udleveret medicin

Ja, dækket til brug i op til 6 måneder ved Gulddækning og op til 12 måneder ved Platindækning.

Dækning af laboratorieudgifter

Ja.

Genoptræning

Ja.

Max. årlig erstatning

25.000 kr. ved GuldKat og 35.000 kr. ved udvidelse til PlatinKat.

Max. og minimumsalder ved nytegning

Raske katte over 3 måneder. Ingen max alder for indtegning.

Alder ved ophør

Forsikringen har livsvarig dækning.

Rabat

Visse tilvalgsdækninger gratis for medlemmer af Dyrenes Beskyttelse.

Kontakt

7010 9009
www.gjensidige.dk

Toggle accordion

TopdanmarkKat

Sygeforsikring

1.074 kr. per år.

Mulighed for tilvalgsdækninger

Sygeforsikring Plus (Udleveret medicin og genoptræning) og Livsforsikring.

Selvrisiko

Der er en fast selvrisiko på 750 kr. Derefter dækkes 90%.

Selvrisikoperiode

120 dage.

Krav

Gyldig vaccine og ID-mærkning.

Medicin givet direkte på klinikken

Intet max. beløb.

Udleveret medicin

Dækket under Sygeforsikring Plus – max dækning 2.193 kr. per år.

Dækning af laboratorieudgifter

Intet max. beløb.

Genoptræning

Dækket under Sygeforsikring Plus – max dækning 3.657 kr. per år.

Max. årlig erstatning

30.088 kr. Indeksreguleres hvert år.

Max. og minimumsalder ved nytegning

Min. 8 uger og max. 6 år.

Alder ved ophør

Livsvarig sygeforsikring. Livdækning udløber når katten fylder 12 år.

Rabat

Samlerabat ved flere forsikringer.

Kontakt

70 13 7-9-13
www.topdanmark.dk

Toggle accordion

TrygKat

Sygeforsikring

Fra 710 kr. ved fx 3 år gammel, kastreret hankat af blandet race (huskat), villa i Roskilde. Sum 20.271 kr. Selvrisiko 2.027 kr. Inkluderer adgang til dyrlægehotline via video.

Mulighed for tilvalgsdækninger

Ja, Tænder og Medicin, Fysisk Behandling m.v., Med på Rejse, Pasning og Livdækning.

Selvrisiko

Fast selvrisiko på 844, 1.351 eller 2.027 kr. Dækker herefter 90%.

Selvrisikoperiode

Selvrisikoperiode 120 dg.

Krav

Gyldig vaccine og ID-mærkning.

Medicin givet direkte på klinikken

Intet max. beløb.

Udleveret medicin

3.379 kr. per år inkl. halskrave, forbindingsmaterialer og støttebind. Ingen selvrisiko på medicin. Er en del af tilvalget: Tænder og Medicin.

Dækning af laboratorieudgifter

Intet max. beløb.

Genoptræning

Ved tilvalg af Fysisk Behandling m.v. 5.066 kr. per år til genoptræning. Ingen selvrisiko.

Max. årlig erstatning

20.271 kr. eller 31.533 kr.

Summen nedskrives ikke for ældre katte.

Max. og minimumsalder ved nytegning

Du kan få din kat forsikret hos Tryg uanset alder. Livdækning tilbydes ikke til katte, der er fyldt 12 år.

Alder ved ophør

Livsvarig sygeforsikring. Livdækning udløber dog, når katten fylder 13 år.

Rabat

Tryghedspakkerabat (Samlerabat) ved køb af flere forsikringer, se Tryg.dk.

Kontakt

7011 2020
www.tryg.dk

Toggle accordion

Agria DyreforsikringHest

Lovpligtig ansvarsforsikring

132 kr. per år.

Sygeforsikring

Alle Agrias sygeforsikringer har livslang dækning. Kan tegnes uden krav om en livsforsikring. Pris afhænger af forsikringsprodukt, race, alder, årlig dækning og selvrisiko. Priseksempel: Safe Sygeforsikring DSP 5 år 198 kr. per måned. Priseksempel: Safe Sygeforsikring DV 5 år 361 kr. per måned.

Livsforsikring

Prisen afhænger af race og alder. Priseksempel: Safe Livsforsikring 30.000 kr. DSP 5 år 108 kr. per måned. Priseksempel: Safe Livsforsikring 30.000 kr. DV 5 år: 145 kr. per måned.

Liv- og Uanvendelighedsforsikring

Der er 3 forskellige liv- og uanvendelighedsforsikringer. Prisen afhænger af forsikringsprodukt, race og alder. Safe har bedste dækning. Racing er til trav/galopheste. Breeding er til avlsheste. Racing og Breeding har begrænsede dækninger. Priseksempel: Safe Livs- og Uanvendelighedsforsikring 30.000 kr. DSP 5 år 185 kr. per måned. Priseksempel: Safe Livs- og Uanvendelighedsforsikring 30.000 kr. DV 5 år 281 kr. per måned.

Mulighed for tilvalgsdækninger

Til Safe Livs- og Uanvendelighed kan tilvælges Breeding Uanvendelighed for hoppe. Til Safe Sygeforsikring kan tilvælges Genoptræning og Kiropraktik.

Foster- og følforsikring

Kan tegnes uden krav om en livsforsikring. Kan tegnes fra 40. drægtighedsdag til 30 dage før forventet foling. Føllet er dækket i de første 30 dage med en livsforsikring samt en Safe Sygeforsikring med dækningssum på 64.470 kr.

Selvrisiko

Fast selvrisiko på enten 1.043, 1.580 eller 3.085 kr. samt variabel på 10 eller 20%. Ved skadefrie år er der mulighed for at optjene selvrisikobonus på op til 900 kr.

Selvrisikoperiode

125 dage. Den faste selvrisiko betales kun én gang per 125 dage – også selvom der er tale om forskellige sygdomsforløb.

Krav

Krav om ID mærkning og vaccination. Dyrlægeattest, hvis du har ejet hesten i under 12 måneder, hvis livsforsikringssummen overstiger 50.000 kr. og/eller hvis din hest er importeret og har været i DK i under 12 måneder.

Dækning for skjulte og medfødte fejl

Hvis føllet er forsikret med Safe Liv- og Uanvendelighed samt en Safe Sygeforsikring inden den fylder 30 dage, så er der dækning for skjulte og medfødte fejl, såfremt føllet er uafbrudt forsikret med Safe Liv- og Uanvendelighed og Safe Sygeforsikring

Medicin givet direkte på klinikken

Dækkes.

Dyrlægens transportudgifter

Op til 1.000 kr. per behandling.

Udleveret medicin

Dækkes. Ingen separat dækningssum.

Aflivning og destruktion

Op til 2.000 kr. hvis hesten aflives på grund af en sygdom eller skade, der er dækket af forsikringen.

Dækning af laboratorieudgifter

Dækkes. Ingen separat dækningssum.

Genoptræning

Nej.

Max. årlig erstatning

32.234 kr. eller 64.470 kr. Bliver ikke nedskrevet med alderen.

Max. og minimumsalder ved nytegning

Kan tegnes fra andet levedøgn til og med det år hesten fylder 15 år. Veteran forsikring kan tegnes til heste over 15 år og uden øvre max grænse.

Alder ved ophør

Alle Agrias sygeforsikringer er livslange. Livs- og uanvendelighedsforsikringerne overgår til Limited Liv, når hesten fylder 21 år, derefter overgår den til Katastrofe forsikring, når den fylder 24 år. Katastrofe forsikring er livslang.

Rabat

10% ved medlemsskab af Rideklub under DRF, DSP, DI, Hestens Værn eller Dyreværnet. Samlerabat ved flere heste.

Kontakt

70 10 10 65
www.agria.dk

Toggle accordion

Alm. BrandHest

Lovpligtig ansvarsforsikring

Skade på ting (herunder dyr) og skade på personer.

Føl er medforsikret op til 45 dage efter fødsel. 10.000.000 for personskade og 3.000.000 for skade på ting.

Sygeforsikring

Syge- og ulykkesforsikring: 60% refusion af dyrlægeudgifter ved hestens sygdom og tilskadekomst med de begrænsninger der fremgår af betingelserne. Udvidet Syge- og ulykkesforsikring: Udvider standard syge- og ulykkesdækningen med følgende dækninger: 1) Scintigrafi 2) MRI-scanning 3) CT-scanning 4) IRAP (Irapterapi) 5) PRP-behandling 6) Akut og nødvendig dyrlægehjælp i forbindelse med fødselshjælp.

Livsforsikring

Livsforsikring: 1) Død eller påbudt aflivning i henhold til Dyreværnsloven. 2) Hvis hesten bliver stjålet fra et forsvarligt indelukket område. 3) Hvis hesten dør i forbindelse med kastration eller sterilisation. Foster/føldækning: 1) Dokumenteret tab af foster.

2) Føllets død eller påbudte aflivning i henhold til Dyreværnsloven.

Liv- og Uanvendelighedsforsikring
Mulighed for tilvalgsdækninger

1) Livdækning. 2) Foster/føldækning. 3) Uanvendelighed.

4) Syge- og ulykkesdækning. 5) Udvidet syge- og ulykkesdækning.

Foster- og følforsikring
Selvrisiko

40% af dyrlægeudgifterne.

Selvrisikoperiode

14 dage.

Krav

1) Sund og rask. 2) Chipmærket. 3) Krav om dyrlægeattest, som ikke må være ældre end 14 dage. 4) Ved andet end ansvarsforsikring er det et krav at man er Pluskunde.

Dækning for skjulte og medfødte fejl

Forsikringen dækker ikke medfødte og/eller arveligt betingede sygdomme eller lidelser.

Medicin givet direkte på klinikken

Ja, medicin som dyrlægen anvender under en konsultation og under behandling på en klinik eller hospital.

Dyrlægens transportudgifter
Udleveret medicin

Ja, medicin som dyrlægen udleverer til efterbehandling.

Aflivning og destruktion

Forsikringen dækker ikke omkostninger til aflivning eller destruktion.

Dækning af laboratorieudgifter

Nej.

Genoptræning

Nej.

Max. årlig erstatning

32.694 kr. eller 56.354 kr.

Max. og minimumsalder ved nytegning

Maksimum 12 år. Minimum 9 uger.

Alder ved ophør

Livsforsikring 22 år. Sygeforsikring 18 år.

Rabat

5-15% til Pluskunder.

Kontakt

Tlf: 35 47 70 41.
Man-tors: 8.30-16.00
www.almbrand.dk

Toggle accordion

Kongeriget Danmarks Hesteforsikring g/sHest

Lovpligtig ansvarsforsikring

Tilbydes ikke.

Sygeforsikring

Sygeforsikringer: Bronze: 948 kr. per år. Sølv: 1.956 kr. per år. Guld: 2.628 kr. per år. Akut: operation 492 kr. per år.

Senior: 1.956 kr. per år.

Livsforsikring

Fra 984 kr. årligt ved livssum på 25.000 kr. Islandske heste 684 kr. årligt ved livssum på 25.000 kr. Dækker hestens død, herunder transportulykke, brand og tyveri, samt hestens aflivning ifølge Dyreværnsloven.

Liv- og Uanvendelighedsforsikring

Uanvendelighedsforsikring tegnes som tillæg til Livsforsikring. Fra 1404 kr. årligt ved en forsikringssum på 25.000 kr.

Mulighed for tilvalgsdækninger

Mulighed for tilvalg af: Uanvendelighedsforsikring, sygeforsikring, akut operations dækning og foster/føl forsikring.

Foster- og følforsikring

Foster og føl kan indtegnes på almindelige dækninger. Foster kan indtegnes fra 70. drægtighedsdag til 30 dage før forventet foling

Selvrisiko

Variabel selvrisiko: 25% på alle sygeforsikringer. Fast selvrisiko: Bronze: 750 kr. Sølv: 1.000 kr. Guld 1.500 kr. Akut operation: 0 kr. Senior: 1.000 kr.

Selvrisikoperiode

90/120 dage.

Krav

Sundhedsundersøgelse max. 14 dage gammel ved Livsforsikring over 30.000 kr. og ved uanvendelighed og sygeforsikringer undtagen akut operation. Røntgen ved uanvendelighed på 60.000 kr. og derover og livsforskring på 100.000 kr.

og derover.

Dækning for skjulte og medfødte fejl

Lidelser som følge af skjulte fejl er dækket, med mindre fejlen er opstået inden forsikringen trådte i kraft. Lidelser som følge af medfødte fejl er dækket, hvis forsikringen er tegnet som foster.

Medicin givet direkte på klinikken

Dækningsberettiget.

Dyrlægens transportudgifter

Ikke dækningsberettiget.

Udleveret medicin

Receptpligtig medicin er dækningsberettiget.

Aflivning og destruktion

Aflivning er dækningsberettiget, hvis hesten aflives pga. skade eller sygdom, der er dækningsberettiget.

Dækning af laboratorieudgifter

Laboratorieudgifter i relation til sygdom er dækningsberettigede.

Genoptræning

Ikke dækningsberettiget. Kiropraktik og osteopati som supplement til behandling af diagnosticerede haltheds- og ryglidelser er dækningsberettiget.

Max. årlig erstatning

Bronze: 10.000 kr. Sølv: 32.000 kr. Guld: 64.000 kr. Akut operation: 32.000 kr. Senior: 15.000 kr.

Max. og minimumsalder ved nytegning

Minimumsalder: Fra foster ved 70 dage. Max. alder 16 år for heste, 18 år for islandske heste. Senior Min. 16 år og max. 20 år.

Alder ved ophør

Alle forsikringer er livslange.

Rabat

Samlerabat ved 5 eller flere heste. Rabat ved medlemskab af Fjordhesteforeningen og Frederiksborg Hesteavlsforening.

Kontakt

Tlf.: 3315 3970
Man-fre: 9:00-15:00.
E-mail: kontak@kdh.dk
www.kdh.dk

Toggle accordion

TrygHest

Lovpligtig ansvarsforsikring

Ja, dækkes under indboforsikringen, men kan også tegnes separat hvis der ikke er tegnet indbo.

Sygeforsikring

Fra 2.074 kr. om året ved sygedækning II og livsum 10.000 kr. Islændere fra 2.130 kr. om året ved sygedækning II og livsum 10.000 kr. Sygeforsikring købes altid sammen med en livsforsikring. Se også pris for livsforsikring.

Livsforsikring

Fra 1.026 kr. om året ved livsum 16.000 kr.

Islændere dog fra 670 kr. om året ved livsum 22.000 kr.

Liv- og Uanvendelighedsforsikring

Fra 1,5% af summen. Dog fra 1% af summen ved Islændinge.

Mulighed for tilvalgsdækninger

Ja, Sygedækning I, Sygedækning II, Uanvendelighed (dog ikke for Galop- og Travheste), Ansvar, samt Foster og Føl-dækning.

Foster- og følforsikring

Dækningen er ubegrænset. Kan tegnes fra 90. drægtighedsdag og indtil 30 dage før forventet foling. Dækker til føllet er 45 dage gammelt.

Selvrisiko

På sygedækning I og på ansvar alene er der ingen selvrisiko. På sygedækning II er der en selvrisiko på 2500 kr. om året.

Selvrisikoperiode

1 år på sygedækning I (Der er ikke selvrisiko på sygedækning II).

Krav

For at købe sygeforsikring, uanvendelighed og Livsforsikring med sum over 30.000 kr., kræves der en sundhedsundersøgelse.

Dækning for skjulte og medfødte fejl

OCD dækkes på Liv- og Uanvendelighed. Skjulte fejl i øvrigt er dækket, med mindre det er opstået inden forsikringen trådte i kraft.

Medicin givet direkte på klinikken

Dækket uden særlig sumbegrænsning, hvis det er receptpligtigt.

Dyrlægens transportudgifter

Ubegrænset dækning på Sygeforskring I. På sygeforsikring II dækkes op til 125 kr.

Udleveret medicin

Dækket uden særlig sumbegrænsning, hvis det er receptpligtigt.

Aflivning og destruktion

Dækkes ikke.

Dækning af laboratorieudgifter

Dækket uden særlig sumbegrænsning.

Genoptræning

Dækkes ikke.

Max. årlig erstatning

45.000 for sygedækning I og 25.000 for sygedækning II.

Max. og minimumsalder ved nytegning

Minimum 9 dage og maximum ved nytegning er 20 år for Islændige og 15 år ved øvrige.

Alder ved ophør

Sygeforsikring ophører ved 22 år for islændere og ved 16 år for øvrige. Andre dækninger ophører ved 24 år for Islændige og ved 22 år for øvrige.

Rabat

Der ydes samlerabat, hvis der købes flere forsikringer, se tryg.dk.

Kontakt

Køb af produkt m.v. 44 20 45 40. Skadeafdeling 46 33 10 35 eller www.tryg.dk.

Toggle accordion

Forsikringsoversigt 2021

Få en samlet oversigt over dyreforsikringer i Danmark. Vi har samlet dyreforsikringer fra Danmarks 10 største forsikringsselskaber i én oversigt, så du hurtigt og nemt kan finde den dyreforsikring, der passer dig og dit dyr bedst.

Forsikringsoversigten giver dig mulighed for nemt at sammenligne selskabernes pris og dækning.

Download forsikringsoversigten for hund, kat, smådyr og hest som PDF her.

Hvorfor dyreforsikring?

Vi ved, at dit kæledyr er dit kæreste eje – og en del af familien. Derfor ved vi også, at du ønsker den bedste behandling, hvis uheldet er ude, og din hund, kat, hest eller dit smådyr bliver syg. I Danmark findes der ingen offentlig sygesikring for dyr. Det er med andre ord dig som ejer, der står for regningen, der hurtigt kan løbe op.

En dyreforsikring er din økonomiske sikring for, at du ikke bliver nødt til at takke nej til den nødvendige behandling, fordi der i situationen ikke er råd.

Forsikringen dækker en betydelig del af dyrlægeregningen, hvis din hund, kat, hest eller dit smådyr bliver syg eller kommer til skade. Du skal med andre ord ikke bekymre dig om uforudsete dyrlægeregninger, eller om du har råd til at betale for den bedste behandling af dit kæreste eje.

Videreformidling af forsikringsoversigt

Videreformidling af forsikringsoversigterne må ikke ske uden kreditering af fagmagasinet DYRLÆGEN som ophavsmand. Kreditering kan ske ved bibeholdelse af vandmærke samt skriftlig og/eller digital henvisning til ophavsmand – fagmagasinet DYRLÆGEN eller www.dyrlaegen.nu.

 

Annonce

Annonce

Annonce

Annonce