Velkommen

Fagmagasinet DYRLÆGEN er det eneste danske fagmagasin for både dyrlæger, veterinærsygeplejersker og veterinærstuderende. DYRLÆGENS artikler er af høj faglig kvalitet, og flere er skrevet af dyrlæger. Formålet er blandt andet at formidle ny viden fra branchen og sikre dyrlæger, veterinærsygeplejersker og veterinærstuderende relevante opdateringer på de enkelte fagområder.

Annonce

300x600 px NCC Dyrlaegen.nu
Antiinflammatorisk medicin hjælper mod lungebetændelse hos kvæg

Antiinflammatorisk medicin hjælper mod lungebetændelse

Tidlig behandling med antiinflammatorisk medicin kan mindske sygdomspåvirkningen ved kalvene og potentielt nedsætte behovet for efterfølgende antibiotikabehandling. Mange kalve udvikler lungebetændelse i de danske besætninger. Der er typisk tale om det, vi kalder enzootisk kalvepneumoni, hvilket betyder lungebetændelse, der typisk er konstant til stede i besætningerne. Det vil ofte være en blandingsinfektion, hvor forskellige vira…

Annonce

Dyrlægen

Annonce

Dyrlægen
Kunderejsen begynder på nettet

Kunderejsen begynder på nettet

Der er ingen vej udenom at være digital i dag, hvis du vil have nye kunder og kommunikere med eksisterende kunder. Og kunderne er utålmodige, så du skal konstant være fremme i skoene på de digitale platforme. Tidligere havde virksomheder en stor portion kontrol med kundernes købsrejse. Hvis der opstod et problem, eksempelvis at katten blev syg, ringede kunden til den lokale dyrlæge, fik en tid og kom forbi til en konsultation og måske behandling. Hvis alt var rimeligt tilfredsstillende, vendte kunden tilbage næste gang, katten fejlede noget. I dag er det mere komplekst at tiltrække og holde på kunderne. 90 procent af forbrugerne begynder deres købsrejse på nettet. Eksisterer du ikke online, eksisterer du ikke. Inden det egentlige salg, konsultationen eller besøget i klinikken, er der en kort eller lang fase, hvor kunden selv foretager en masse research. Når kunderne endelig laver opringningen til klinikken, ved de sandsynligvis allerede, hvad de har brug for. Bliver de mødt a...
Identificering og behandling af ektoparasitære lidelser hos kat

Ektoparasitære lidelser hos katte

Mistanke om ektoparasitter hos kat er en hyppig årsag til, at katte kommer til dyrlægen. I denne artikel gennemgås fremgangsmåder til at identificere og behandle de mest almindelige ektoparasitter hos kat. Katte kan være besværlige kunder hos dyrlægen. Deres grundige soigneringsmønstre kan gøre det svært at finde frem til den præcise diagnose. Alle dyrlæger har mødt katteejeren, der hårdnakk...
content marketing - sælgeren har fået ny rolle

Content marketing – Sælgeren har fået ny rolle

Med content marketing bliver salg udvidet med en ny disciplin, og den faglige specialist har fået en ny rolle i salgsprocessen. Men mange virksomheder forsømmer at prioritere det digitale. For mange dyrlæger er salg eller rådgivning om produkter en væsentlig del af arbejdsdagen, enten i en klinik eller eksempelvis i en medicinalvirksomhed. Sådan vil det sandsynligvis også være fremover, men ...
Undersøgelse viser, at køers metanproduktion påvirkes af indtag af grovfoder

Køers metanproduktion påvirkes af indtag af grovfoder

Køers metanudskillelse falder markant, når grovfoderandelen i foderrationen begrænses væsentligt. Det viser fodringsforsøg ved AU Foulum. Fodringsstrategien er dog endnu ikke umiddelbar anvendelig i praksis, da den udfordrer både køernes sundhed og landmandens økonomi. Efter tørken i sommeren 2018 blev det undersøgt, om det er muligt at fodre malkekøer med mindre eller slet ingen grovfoder. ...
Fokus på dyreforsøg under 3R-symposium 2019

Fokus på dyreforsøg under 3R-symposium 2019

3R-symposium 2019 blev vanen tro holdt i Charlottehaven i København 12. og 13. november 2019. Deltagelse var, som altid, gratis og åben for alle. Interessen for symposiet øges år for år, således var der i år mere end 230 tilmeldte deltagere. Symposiet er et godt sted for samtale på tværs af interesser, idet dyreværnsfolk såvel som brugere af forsøgsdyr deltager på lige fod. Der er indlagt la...
Forskning viser, at tang har potentiale som foder til produktionsdyr

Tang har potentiale som foder til produktionsdyr

Flere tangarter har ernæringsmæssigt potentiale som foder til drøvtyggere. Men brugen af tang som foder er forbundet med en række udfordringer, viser en undersøgelse af norskhøstet tang, som forskere fra Institut for Husdyrvidenskab ved Aarhus Universitet har deltaget i. Tang har traditionelt været brugt som foder i vandnære egne, både ved at dyr selv har ædt opskyllet tang på stranden, og ved at man har fodret med indsamlet tang. Fodring med tang har især været anvendt, hvis der har været mangel på landbaseret foder. På trods af at tang har været anvendt som foder, har der været meget begrænset viden om tangs foderværdi til produktionsdyr. Anvendelsen har således været baseret på observationer, overleveringer, og dyrenes egen opsøgning af opskyllet tang. Tang kan kun holde sig frisk kort tid efter høst og skal derfor enten anvendes meget frisk eller konserveres.   Undersøgelser af tang Tangen, der er analyseret, blev vasket - først i havvand, så i blandet hav og fer...
Agria Dyreforsikring tildeler millionstøtte til forskning i dyresundhed

Millionstøtte til forskning i dyresundhed

Agria Dyreforsikring har i samarbejde med SKK’s forskningsfond udvalgt 15 forskningsprojekter med fokus på dyresundhed. Tilsammen modtager projekterne op mod 6,9 millioner i forskningsstøtte. Agria Dyreforsikring, et af landets førende dyreforsikringsselskaber, har siden 1938 bidraget til forskning i dyrehold. Selskabet har netop tildelt 6,9 millioner SEK (cirka 4,9 millioner DKK) til forskn...
Virbac lancerer ny behandling af hudkræft hos hund

Virbac lancerer ny behandling af hudkræft hos hunde

Gennem partnerskab med QBiotics giver Virbac nu europæiske dyrlæger mulighed for at anvende   injektionsbehandling af mastcelletumorer hos hunde. Mastcelletumorer (MCT’er) er den mest almindelige form for hudkræft hos hunde og resulterer oftest i en knude under eller på overfladen af huden. 16-21 procent af kræfttilfælde hos hunde er MCT’er. Sygdommen kan behandles med kirurgi eller kemo...
Hent flere artikler