Velkommen

Fagmagasinet DYRLÆGEN er det eneste danske fagmagasin for både dyrlæger, veterinærsygeplejersker og veterinærstuderende. DYRLÆGENS artikler er af høj faglig kvalitet, og flere er skrevet af dyrlæger. Formålet er blandt andet at formidle ny viden fra branchen og sikre dyrlæger, veterinærsygeplejersker og veterinærstuderende relevante opdateringer på de enkelte fagområder.

Annonce

Annonce

Annonce

Annonce

12.05.2021: Undersøgelse af ørerensemidler | DYRLÆGEN

Undersøgelse af ørerensemidler

I de senere år er der sket et paradigmeskifte i behandling af otitis externa hos hund. Ørerensemidler har med sine mange terapeutiske fordele erstattet brugen af antibiotikaholdige øredråber og indgår nu som en fast del af behandlingsproceduren for otitis externa på de fleste dyreklinikker. Kan ørerensemidler leve op til dette ansvar? Kan dyrlægen med samvittighedsfuldhed bruge et ørerensemiddel, hvor effekt og toxicitet ikke er veldokumenteret? I det følgende fremlægges resultaterne af en undersøgelse af indholdsstofferne i ørerensemidler på det danske marked, og produkterne diskuteres.   Problematikken I en tid med fokus på rationelt brug af antibiotika og nedsættelse af risiko for resistens er behovet for topikale midler uden antibiotika taget til. Det gælder såvel antimikrobielle shampooer som ørerensemidler til øregangsbetændelse. Fordelen ved midlerne er, at de udøver deres effekt lokalt direkte på agens og dermed ikke påvirker den kommensale flora i resten ...
10.04.2021: Equin Tumordiagnostik – anvendelige parametre | DYRLÆGEN

Equin Tumordiagnostik – anvendelige parametre

Som følge af hestepopulationens stigende alder bliver tumordiagnostik stadig vigtigere inden for hestepraksis. Laboratorietests bliver mere almindelige, som anvendelige og oftest non-invasive værktøjer for diagnose, prognose og som terapikontrol. Tumordiagnostik er en af de største diagnostiske udfordringer for hestedyrlægen, på trods af stadig bedre billeddiagnostik og øget faglig viden. ...
16.04.2021: Du skal turde kaste dig ud i det | DYRLÆGEN

Du skal turde kaste dig ud i det

Lene Boysen var en af de første til at åbne en dyreklinik med fokus på kun ét fagområde. Specialiseringen giver efter hendes overbevisning en bedre behandling, et løft af behandlingsniveauet generelt herhjemme, og så har det for hende givet en utrolig arbejdsglæde. »Jeg tror og håber, at vi i fremtiden vil se flere og flere specialiserede dyreklinikker i Danmark, men det er en omstilling, so...
05.04.2021: Introduktion til moderne hestetandbehandling | DYRLÆGEN

Introduktion til moderne hestetandbehandling

Gennem de foregående to årtier har vores viden om behandling af hestens tandsygdomme gennemgået en heftig udvikling. Ny forskning, udvikling af udstyr og behandlingsmetoder, oprettelse af faglige selskaber og et stort udbud af internationale kongresser og kurser har betydet, at equin odontologi siden årtusindeskiftet har udviklet sig fra trivielt rutinearbejde på et sparsomt videnskabeligt fund...
03.05.2021: HR smitter af på arbejdsglæde og bundlinje | DYRLÆGEN

HR smitter af på arbejdsglæde og bundlinje

Rekruttering, trivsel og kommunikation er nogle af de områder, VetFamily hjælper med, hvis man køber en VetBusiness-pakke. HR er nemlig essentielt i en moderne klinik. Rekruttering og personlighedstest har igennem mange år været en naturlig del af det danske arbejdsmarked, hvis man har søgt job i både det offentlige og det private. Det har dog aldrig rigtig vundet udbredelse i dyrlægebranche...
29.04.2021: 800 besøgshunde kan igen sprede glæde på landets plejeboliger | DYRLÆGEN

Efter lang tids venten: 800 besøgshunde kan igen sprede glæde på landets plejeboliger

Nu åbnes der igen for besøg på plejecentre rundt i hele landet. Og det er til glæde for beboerne i landets plejeboliger, der plejer at få besøg af TrygFondens kompetente besøgshundeteams. For der er ingen tvivl om, at besøg fra hundene gør en positiv forskel for de ældre, der lyser op, når de får besøg af de logrende hunde. Sådan lyder det fra Carsten Ellekjær, der netop har været afsted på sit første besøg efter genåbningen på Plejecenter Møllehaven i Bogense. Efter en lang nedlukning kan de danske plejeboliger nu igen slå dørene op for besøg. Og det betyder ikke kun et gensyn med pårørende, men også med TrygFondens besøgshunde. De 800 besøgshundeteams, der hvert år bruger cirka 39.000 timer i kontakt med mange tusind ældre og sårbare, er en populær og værdsat ordning i plejeboligerne. Her arbejder de for at mindske ensomhed, skabe glæde og vække minder til live. Derfor har hundene også været savnet under nedlukningen. Blandt andet på Plejecenter Møllehaven i Bogense, der nu ...
28.04.2021: VetBusiness frigiver tid og gavner økonomien i klinikken

VetBusiness frigiver tid og gavner økonomien i klinikken

VetFamily tilbyder nu løsningen VetBusiness, som kan hjælpe klinikejere med at frigive tid til at fokusere på præcis det, der er behov for i den enkelte klinik. »Det drejer sig ikke kun om forretning, men også om følelser, for i bund og grund vil vi gerne hjælpe klinikejerne til at få et bedre arbejdsliv, hvor de kan fokusere på det, de har lyst til, og få andre til at lave det, de ikke føle...
26.04.2021: Tre marsvin bliver brugt til forskning, som kan redde livet for mange fritlevende marsvin | DYRLÆGEN

Tre marsvin bliver brugt til forskning, som kan redde livet for mange fritlevende marsvin

Tre trænede marsvin hos Fjord&Bælt bliver brugt til forskning, der potentielt kan redde livet for mange vilde marsvin. Et af dem er tilmed med sine 26 år det ældst kendte marsvin i verden. Marsvinene bruges blandt andet til forskning i tandhvalers hørelse, som er afgørende for marsvinenes ekkolokalisering af byttedyr. Hos Fjord&Bælt i Kerteminde arbejder Kirstin Anderson Hansen med a...
Hent flere artikler