Velkommen

Fagmagasinet DYRLÆGEN er det eneste danske fagmagasin for både dyrlæger, veterinærsygeplejersker og veterinærstuderende. DYRLÆGENS artikler er af høj faglig kvalitet, og flere er skrevet af dyrlæger. Formålet er blandt andet at formidle ny viden fra branchen og sikre dyrlæger, veterinærsygeplejersker og veterinærstuderende relevante opdateringer på de enkelte fagområder.

Annonce

300x600 px NCC Dyrlaegen.nu

Annonce

Dyrlægen

Annonce

Dyrlægen
ultralydsscanning_draegtig_taeve_fagmagasinet_dyrlaegen

Ultralydsscanning af den drægtige tæve

Ultralydsscanning har vundet indpas. Scanningerne er et vigtigt redskab i forbindelse med reproduktion, hvor de kan fortælle langt mere end blot drægtig eller ikke drægtig. Gennem de seneste 20 år har anvendelsen af ultralydsscanninger vundet større og større indpas i den danske dyrlægepraksis. I dag er der efterhånden langt mellem dyreklinikker, der ikke er i besiddelse af en ultralydsscanner. Ultralydsscanningerne bliver i vid udstrækning brugt som diagnostisk hjælpemiddel ved adskillige sygdomme, ligesom den i forbindelse med reproduktion er et uundværligt redskab. Ultralydsscanninger kan anvendes til langt mere, end blot at konstatere om dyret er drægtigt eller ej. De kan hjælpe dyrlægen med at præcisere fødselstidspunktet og opdage fødselshæmmende misdannelser samt eventuelt tilstedeværelse af døde hvalpe. Denne viden giver dyrlægen mulighed for at forberede sig bedst muligt og derved mindske risikoen for tab af hvalpe under fødsel. Præovulatorisk ultralydsscanning Det er...
husdyr_mrsa_fagmagasinet_dyrlaegen

Rådgivningstjenesten om husdyr-MRSA

Brug rådgivningstjenesten, hvis du er i tvivl. Statens Serum Institut har tilbage i 2014 oprettet Rådgivningstjenesten om husdyr-MRSA med det formål at vejlede, rådgive og undervise sundhedspersonale, borgere og fagpersoner med tilknytning til griseproduktionen om husdyr-MRSA. Alle kan henvende sig, og der tilbydes gratis undervisning og besøg. Ud over at besvare spørgsmål om husdyr-MRSA indgå...
nyrebiopsi_hos_smaadyr_fagmagasinet_dyrlaegen

Nyrebiopsi hos smådyr

Nyrebiopsi er et værdifuldt værktøj til diagnosticering og behandlingsvalg – men bioptering er kompliceret arbejde, der kræver omhyggeligt forarbejde. Nyresygdomme har været genstand for opmærksomhed blandt dyrlæger de seneste år. Ny viden og erfaring har gjort det muligt at stille mere præcise diagnoser på baggrund af biopsiresultater. Kun få dyrlæger i Danmark har erfaring med bioptering ...
dyregravpladser_i_danmark_dyrlaegen_fagmagasinet

Dyregravpladser hjælper sørgende kæledyrsejere

Dyregravpladser er fortsat en ukendt mulighed for sørgende ejeres afsked med deres kæledyr. Veterinærsygeplejerske Rune Albertsen opfordrer dyreklinikkerne til at informere ejere om muligheden for at begrave deres kæledyr på en gravplads. I Danmark er der dagligt kæledyrsejere, der er nødt til at træffe det svære valg at tage afsked med et kæledyr. Nogle har det fint med at sige det sidste far...
varmestress_hos_kooer_dyrlaegen_fagmagasin

Varmestress giver halthed hos køerne

Allerede ved en temperatur på 20 graders varme kombineret med en høj luftfugtighed kan køerne få varmestress. Varmestress ses blandt andet ved ændret adfærd i form af øget stå-tid, hvilket kan resultere i halthed senere i produktionen og medføre lavere mælkeydelse og øget risiko for sur vom. Høje sommertemperaturer øger risikoen for varmestress hos køerne, og varmestress kan resultere i halthe...
forskning_overvægt_hanhund_kastration

Ny forskning giver yderligere grund til at holde igen med at kastrere hanhunde

Nye forskningsresultater påviser markant større problemer med fedme hos kastrerede hanhunde. Resultaterne bidrager til den igangværende diskussion om det fornuftige i at neutralisere hunde uden en særlig grund. En gruppe forskere ved Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab på Københavns Universitet har undersøgt forskellige hund- og ejerrelaterede risikofaktorer for fedme hos hunde i Danmark. Viden om disse risikofaktorer er en vigtig forudsætning for udarbejdelsen af fedmeforebyggende strategier. Resultaterne, som for nylig er fremlagt i en artikel i et anerkendt internationalt tidsskrift, bygger på en tværsnitsundersøgelse af 268 danske hunde. Det mest markante fund er en stærk korrelation mellem kastration og svær overvægt eller fedme hos hanhunde. Forskerne fandt derimod ingen signifikant sammenhæng mellem sterilisation og svær overvægt eller fedme hos tæver. Kastration versus sterilisation Forskningsresultaterne sætter endnu engang skub i debatten om nødvendigheden af ...
Fedme hos hund - Dyrlægen

Hunden er ofte tykkere, end ejeren tror

Hundeejerne har ofte en skævvredet forestilling om deres hundes vægt. En ny svensk undersøgelse viser, at selvom 45 procent af de svenske hunde lider af fedme, er langt størstedelen af hundeejere godt tilfredse med deres hundes vægt. Hundeejerne holder sig ikke tilbage, når de hælder i madskålen. Hvorfor skulle de dog det? Deres hunde har jo ikke behov for at slanke sig. En ny svensk undersøge...
Konkurrencedygtigt afkast og opsparing – Formuepleje

Giver din opsparing et konkurrencedygtigt afkast?

Mange lader opsparinger og investeringer stå uden aktivt at tjekke, om de faktisk leverer et konkurrencedygtigt afkast. Det er ærgerligt, når man med et relativt enkelt værktøj kan teste sin investerings styrke og måle, hvordan den klarer sig. Her følger en guidet rundtur til, hvordan det foregår. Det er let at lade stå til, når det gælder dine investeringer og pensionsopsparinger. Der er form...
Hent flere artikler